Leef in God, vir mense.

Sondag dienste: 09:30 | Leef Gemeente, Heidelbergweg 3, Riversdal

Sondag dienste

Ons Sondagbyeenkomste is 'n plek vir almal, jonk en oud! As die liggaam van Jesus Christus kom ons saam om Sy naam te prys, saam te dien, saam te deel en saam te groei deur die Woord. 

Leef-kids

As jou kinders 12 jaar of jonger is, dan is ons kinderkerk die regte plek vir hulle. Leef-kids vind plaas tydens ons Sondagdienste om 09:30.

Leefgroepe

Leefgroepe is die ideale plek om jou geloofswandel met ander te deel, verhoudings te bou en geestelik te groei. Leefgroepe kom bymekaar in Riversdal. Kontak ons om by 'n Leefgroep in te skakel.

Jeug
By Leef is die volgende generasie belangrik vir ons. Maandagaande gaan alles oor pret, spanwerk, vriende en geloof! Die jeugprogram vind plaas by die kerk om 18:00 vir kinders van Graad 5-7 en tieners van Graad 8-12. Kontak ons vir meer inligting.
Gebed
By Leef glo ons in die krag van gebed, want ons dien 'n almagtige God! Kontak ons gerus met jou gebedsversoeke.    
Lidmaatskap
Voel jy al deel van ons familie? Neem dan die volgende stap en skakel by ons in. Ons bied elke kwartaal 'n inligtings sessie aan tydens Growth Track waar ons jou alles vertel. Kontak ons om in te skakel.